سفارش تبلیغ
صبا ویژن

حدید

خشت های یک دل بی حوصله


دیشب وسط خواندن درس های سخت، اینها را نوشتم. قسمت هایی از همان داستانی است که در پست های پنجره(پست 47) و بت بزرگ(پست 70) هم قسمت هایی اش بود.

این ها اثرات خواندن من او (رضا امیرخانی)، بینوایان (ویکتورهوگو) و رونوشت بدون اصل (نادر ابراهیمی) است. کار دل نیست. خشت است که روی خشت گذاشته شده.